Logo Tasarım

Logo Tasarım

Logo Tasarım bir kuruluş için hayati önem derecesindedir.
Logo tasarım bir kuruluşun görünen yüzüdür. Potansiyel müşterilerle iletişime ilk olarak Logo ya da Logo Type geçer. Bu süreç üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir süreçtir.

Bir başka ifadeyle sizi bire bir temsil edebilmesi gerekmektedir. Yapılan iş, hizmet vb. ne olursa olsun bir anlamda kısa bir özetidir…

Bu anlamda değerlendirildiğinde yalnızca grafik programlarıyla açıklanamaz. Grafik programları ve grafik tasarım bu disiplinin yalnızca küçük bir uygulama alanı olarak kalmaktadır.

Tasarımı oluşturacak olan kişi (tasarımcı) grafik tasarım ve grafik programlarının yanı sıra bunların çok daha ötesinde şeylere ihtiyaç duyar.

Bu unsurlar tarih, genel kültür, sanat, moda, pazarlama, görsel iletişim gibi çok farklı alanlardan oluşmaktadır.

Yani bir başka ifadeyle tasarımcının, iyi bir pazarlama üstadı olması beklenmelidir.

Bununla birlikte iyi bir sanat tarihçisi olmalıdır. Genel kültürü ve bakış açısı geniş olmalıdır. Logo tasarım yapan kişi moda ve trend renkleri de yakından takip etmelidir.

Renklerin anlamlarını ve uyumlarını bilmelidir. Bu anlamda düşünüldüğünde her rengin kendisine özgü bir iletişim dili vardır. Her renk aslında bize bir şey anlatmaya çalışır…

Şimdiye kadar bahsettiklerimiz logo tasarım nedir, ya da onu oluşturan tasarımcı nedir, sorularına karşılık gelmektedir.

Dahası ise iyi bir logo nasıl olmalıdır, sorunsalının çözümüdür.

Bizce iyi bir tasarım herşeyden önce, amaca hizmet etmelidir.

Bir başka anlatımla, göze ne kadar hoş gelirse gelsin, eğer bir logo type amaca hizmet etmiyorsa, boş ve anlamsızdır.

Yerine göre bir nokta yerine göre bir çizgi bile eğer konuyla ilgiliyse çok şey ifade edebilir. Diğer taraftan çok abartılı ve süslü bir tasarım, eğer ki amacının dışındaysa bizce sadece ama sadece bir renk cümbüşüdür. Anlamsızdır.

Dolayısı ile hem görsel hem de anlamsal ifade yeteği çok ama çok öneemlidir.

Logo tasarım bu görsel ve anlamsal ifade yeteneğinin bir bütünüdür.

Bizler, 20 yıllık reklamcılık geçmişimizle sizlere görsel ve anlamsal yeteneği olan logolar sunarız. Bunu yaparken de özgün olmak, özgün logolar sunmak bizler için en önemli kriterlerin başında gelir.

Bunun için çok çalışırız.Yazıp çizeriz.

Beğenmediğimiz hiç bir fikri ya da tasarımı müşterimize sunmayız.

kaynak sayfa: http://www.logovegrafik.com/logo-tasarim